Pressemelding: Nytt partnerskap mellom Datek og Eiva-Safex

Pressemelding - Oslo 25. mai 2011
---

Nytt partnerskap innen kran og løfteutstyr

EIVA- SAFEX AS og DATEK Løfteteknikk AS har besluttet å inngå et partnerskap som gjør at man samlet vil bli betydelig sterkere når det gjelder salg og tjenester innen kran og løfteutstyr.

Sterke over hele Norge
Sammen vil EIVA-SAFEX og DATEK Løfteteknikk tilby et omfattende produktspekter med en betydelig kompetanse i kranmarkedet, og man vil dekke det aller meste innen kran og løfteutstyr. Med 17 stk. avdelinger i Norge vil man bli en landsdekkende aktør i dette markedet

Bredt produktspekter
De to firmaene vil tilby følgende produkter:

• TRAVERSKRANER ( STANDARD OG SPESIAL )
• SVINGKRANER OG LETTBANESYSTEMER
• WIRETALJER OG ELEKTROKJETTINGTALJER
• MANUELLE TALJER OG LØFTEREDSKAP
• VARE OG SERVICEHEISER
• VAKUUM OG LØFTEMAGNETER
• DYNAMOMETERE
• LØFTEBORD
• INDUSTRIELL RADIOSTYRING
• OVERLAST / VEKTINDIKERING
• FALLSIKRINGSUTSTYR
• DOKUMENTERT OPPLÆRING
• SERVICE OG ÅRSKONTROLL

Tilbyr også totalrenovering og oppgradering av gammelt utstyr
Nytt er også at selskapene tilbyr totalrenovering av eldre kraner med mekanisk og elektrisk oppgradering. Ifølge daglig leder i DATEK Løfteteknikk AS, John Johannessen, er dette et stort og interessant marked her i landet. - Det er fortsatt et betydelig behov for blant annet å bygge om eldre maskinsal-kraner ved norske kraftverk, opplyser John Johannessen.

For mer informasjon:
John Johannessen, tlf. 90028498, e-post: johannessen@datek.as
Ole Martin Martinsen, tlf. 92806190, e-post: martin@eiva-safex.no