Om Datek Løfteteknikk AS

Året 1979 var oppstarten til dagens konsept for vårt firma. På den tiden så var utstyr for å sikre kraner fra havari og overlast i stadig utvikling og vi så muligheten av å bli importør for slike produkter i Norge. SNP som produkt ble etter hvert synonymt med elektronisk overlastutstyr for mobil og havnekraner og var en desidert markedsleder i Norge.

Med tiden utviklet produktspekteret seg og i 1983 var vi blant de første i Norge som startet med industriell radiostyring her til lands Til nå har vi levert over 15.000 anlegg av produktet Teleradio og DATEK og det er ikke mange plasser i Norge som ikke er representert med disse produktene.

En stadig voksende kundegruppe ønsket et bredere produktspekter og vi startet etter hvert med veieceller, løftemagneter, antikollisjon, dynamometer og annet utstyr som skulle bedre sikkerheten på kraner.

I 2001 kjøpte vi opp SNP El.-produkter AB og har siden da produsert store deler av den elektronikk vi benytter selv.

2006 skjedde det store forandringer når det gjelder vårt konsept. Ved å innbefatte Riber AS i vårt firma fikk vi nå muligheten til også å bedrive kontroll og sertifisering av kraner. Spranget til da og også levere kraner og lettbanesystemer var også derfor en naturlig løsning og firmanavnet ble derfor endret til DATEK LØFTETEKNIKK AS.

Med gode samarbeidspartnere og produsenter så er DATEK LØFTETEKNIKK AS et naturlig valg når sikkerhet og produktløsninger gjelder.