Datek Løfteteknikk AS søker forhandlere/agenter

Datek Løfteteknikk AS søker forhandlere / agenter for sine produkter i hele Norge.

Datek Løfteteknikk A har de siste årene vokst betydelig i kranmarkedet. Vi hadde omsetningsøkning i 2009 på rundt 30%. Vi ønsker å utvikle dette ytterligere ved å etablere flere forhandlere rundt i Norge. Noen av produktene har ikke vært spesielt godt profilert i Norge tidligere. Vi kan nevne Quick-Lift systemer som leveres av Kahlman Produkter i Sverige. Disse er spesielt konstruert for lettlast håndtering og er revolusjonerende innen sitt område. I tillegg er produktene til GMV Handling svært interessante for entreprenører og glassmestere.

Les mer i vedlagt brev.

VedleggStørrelse
Datek_sokerForhandlere_2010.DOC548 KB