Vi søker etter servicetekniker med elektro-/automasjons-bakgrunn

Vi søker etter serviceteknikker med elektro-/automasjons-bakgrunn.