QuickLift

LØFTER DU RIKTIG?

Quick-Lift System er et elektrisk drevet tak- og gulvmontert løfte hjelpemiddel som benyttes innen alle typer industri verden over med høye krav rundt effektivitet, belastningsergonomi, person- og prosess sikkerhet. 

 

Om Dere ønsker å øke produktiviteten, optimalisere håndterings presisjonen, redusere belastningsskader og sykefranvær, så er Quick-Lift den riktige løsningen.

Vi leverer Quick-Lift System™ - intelligente løfteredskaper for last opp til 300 kg.

Med et patentert løfteprinsipp kjenner Quick-Lift håndens bevegelser og forsterker løftekraften ved hjelp av sofistikerte elektriske drevsystemer.

Våre skreddersydde og nøkkelferdige løfteløsninger tilfredstiller høyekrav til ergonomi, arbeidsmiljø, sikkerhet og effektiv produksjon!

Leverandør: Kahlman Produkter AB