Service

Service av kran og løfteredskap

Datek Løfteteknikk AS kan i dag i tilby årskontroll og sertifisering av alle typer løfteinnretninger, stablevogner, trucker og anleggsmaskiner.

Dette innebærer en kontroll som følger de retningslinjer og forskrifter som regelverket krever.

Eventuelle reparasjoner eller annet vedlikehold kan om ønsket bli utført av DATEK Løfteteknikk AS eller av annet godkjent servicepersonell.

Service av radiostyringer

På vårt verksted i Oslo utfører vi service på våre radiostyringer. Vi har høyt kvalifisert personell som yter rask og god service av Deres utstyr.

Ønsker De service vennligst fyll ut og legg ved skjema ”Vedlegg for service” (Word).

Sikkerhetskontroll av radiostyringer

Som ledd i den stadig økende HMS delen innen norske firmaer tilbyr vi en sikkerhetskontroll av alle våre leverte radiostyringer.

Denne sikkerhetskontrollen utgjør en nøye kontroll av samtlige detaljer på radiostyringen og må ikke sammenliknes med den årlige kontrollen av kranen.

Sikkerhetskontrollen øker driftsikkerheten på produktet med minimum driftstans grunnet feil eller annen slitasje.


Skjema for retur av varer

Fylles ut og sendes med varene som skal returneres.
Trykk her for å laste ned PDF-fil.


Sjekklister

Her er sjekklister som benyttes for kontroll av kraner..

Sjekkliste G4 Traverskran (PDF)

Sjekkliste G7 Svingkraner (PDF).


Sertifikater

I tillegg til egen utstyrsdatabase leverer vi sertifikater gjennom attestarkivet.